Bim Srbija

BEXEL CONSULTING

BEXEL

Bexel Consulting je moderna, IT, konsultantska, inženjerska kompanija. Paralelno sa razvojem naprednih rešenja baziranih na BIM tehnologiji, do sada smo pružali BIM usluge na preko 4 miliona kvadratnih metara kompleksnih projekata uključujući sportske stadione, luksuzne hotelske komplekse, stambene i komercijalne blokove, medicinske i naučne centre, industrijske, infrastrukturne i metro projekte.

Naša vizija je potpuno integrisan BIM proces tokom čitavog životnog ciklusa projekta - počevši od faze projektovanja, kontrole kvaliteta i sinhronizacije projektnih rešenja, preko planiranja i budžetiranja, brzih "šta-ako" analiza, preciznog praćenja progresa građevinskih projekata sa pratećim analizama i planiranjem unapred, sve do puštanja u rad i primopredaje objekta kao i kasnijeg upravljanja održavanjem objekta - sve u okviru jedne integrisane BIM platforme koja predstavlja jednu od naših najvećih prednosti. Bexel Consulting je posvećen stalnom razvoju i napretku inovativnih rešenja i procesa, i član je mnogih profesionalnih udruženja kao što su buildingSMART International, buildingSMART Germany Chapter, siBIM, BIM Srbija i druga.

Bexel Manager je inovativna BIM softverska platforma za upravljanje građevinskim procesima koja integriše najvažnije 3D/4D/5D/6D primene BIM tehnologije. Ona omogućava laku integraciju više IFC modela u jedinstveni BIM model i podržava saradnju sa drugim BIM alatima primenom BCF standarda. U okviru Bexel Manager-a moguće je izraditi različite BIM analize kao što su analiza konflikata, predmer radova, dodeljivanje troškovnih podataka elementima BIM modela i kreiranje predračuna radova, 4D i 5D planiranje i simulacije izgradnje, cash flow analize, planiranje i praćenje upravljanja objektom. Integrisani pristup Bexel Manager platforme pruža mogućnost korisnicima da brzo i sveobuhvatno implementiraju BIM upravljanje projektima svih veličina, obezbeđujući kompletnu kontrolu nad projektnim procesima i podršku kvalitetnom odlučivanju.

Internet stranica: www.bexelconsulting.com | www.bexelmanager.com | Kontakt: office@bexelconsulting.com

MAŠINOPROJEKT KOPRING

MASINOPROJECT

Opis kompanije (za sad prazno)

VMS

VMS

Opis kompanije (za sad prazno)

PUTINVEST

PUTINVEST
PROFIL KOMPANIJE

PUTINVEST je privatno preduzeće za studije, projektovanje saobraćajnica i inženjering osnovano 2003. godine. Na tržištu smo prepoznati kao odgovoran i stručan partner, kao i po mnogim realizovanim projektima velike složenosti u oblasti putne infrastrukture, gradskih saobraćajnica i uređenja prostora.

Bavimo se izradom tehničke dokumentacije za sve vrste saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom; stručnom kontrolom tehničke dokumentacije; izradom studija i projekata saobraćajne signalizacije; geodetskim radovima kao osnovom za projektovanje; kao i konsultantskim uslugama upravljanja projektima, nadzorom nad realizacijom projekata, praćenjem izvršenja ugovora, tehničkim pregledom izvedenih radova itd.

Za obavljanje pomenutih delatnosti ispunjavamo sve zakonski propisane uslove, a upisani smo i u registar ponuđača za javne nabavke u Republici Srbiji.

Putinvest ima licence P131G2 i P131S1 Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Prema važećem Zakonu o planiranju i izgradnji Republike Srbije, ove licence su neophodne za izradu projekata saobraćajnica, saobraćaja i saobraćajne signalizacije za državne puteve prvog i drugog reda, priključke na te puteve, putne objekte, kao i granične prelaze.

Pored ovih licenci, Putinvest poseduje i licencu za rad koju je izdao Republički geodetski zavod Republike Srbije. Ova licenca nam omogućava da izvodimo geodetske radove u skladu sa čl. 12 Zakona o državnom premeru i katastru.

Za dobijanje ovih licenci potrebno je ispuniti zakonom propisane uslove koji pre svega podrazumevaju visokostručan kadar.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Omogućavamo klijentima da tokom čitavog projekta održe visoke standarde kvaliteta, zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu.

Veoma nam je važno da usluge koje pružamo klijentima budu kvalitetne, da se zna da nastupamo odgovorno u svim domenima poslovanja, da vodimo računa o zaposlenima, negujemo ekološku svest i brigu o društvu i održivom razvoju, da smo deo globalne poslovne zajednice koja se vodi međunarodno priznatim principima i vrednostima.

Zbog toga smo uveli integrisani sistem menadžmenta kojim su obuhvaćena tri vodeća standarda.

 • ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom
 • ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom
 • OHSAS 18001:2008 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

U skladu sa sertifikacijom, kompletnim poslovanjem upravlja se organizovano, sa urednom dokumentacijom i definisanim odgovornostima. To nam omogućava da sve preuzete poslove vodimo sistematično i planski i da ih realizujemo na vreme, u skladu sa unapred definisanom dinamikom. Naš sistem rada se kontinuirano unapređuje, što podrazumeva i stalno stručno usavršavanje zaposlenih, modernizaciju opreme i aktivno praćenje novih dostignuća i trendova na globalnom planu.

Cela naša organizacija je usmerena na održivi razvoj. Poseban akcenat stavlja se na očuvanje životne sredine. Gde god je to zakonski dozvoljeno i izvodljivo, primenjujemo ekološke metode poslovanja, kako bismo u potrošnji povećali udeo obnovljivih resursa i smanjili otisak na životnu sredinu.

Internet stranica: www.putinvest.rs | Kontakt: office@putinvest.rs

STRABAG

STARBAG

TEAMCAD

TEAMCAD

TeamCAD je konsultantska kuća koja se bavi implementacijom najnovijih Autodesk CAD, BIM, GIS, Data Management, Plant 3D rešenja uz permanentni konsalting i edukaciju. Pored navedenog, kompanija se bavi i VR animacijama i arhitektonskom vizuelizacijom. TeamCAD je Autodesk Gold Partner, autorizovani Autodesk trening i sertifikacioni centar i Chaos Group trening i sertifikacioni centar, autorizovani distributer kompanija: Chaos Group (V-Ray, VRscans...), Transoft Solutions, APS Čeli (Woodwork for Inventor) i reseller kompanija: Unity Technologies, CAD Studio PlantTools, Bexel Consulting, Adobe...

TeamCAD je najbolji Autodesk partner u EMEA regiji (Evropa, Bliski Istok, Afrika). Nagradu „One Team Award 2019“ Autodesk mu je dodelio na svojoj godišnjoj konferenciji OTx EMEA, za pokazanu izuzetnu međutimsku saradnju na projektu implementacije Autodesk softverskih rešenja programa za dizajn, projektovanje i upravljanje tehničkom dokumentacijom (PDM) u kompaniji NIS Naučno Tehnološki Centar – Naftagas.

www.teamcad.rs

BALDINI STUDIO

BALDINI STUDIO

Baldinistudio d.o.o. zastupnik je BIM softvera Nemetscheck kompanije za AEC industriju na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Pored zastupništva, jedna od glavnih delatnosti je i pružanje edukacija i implementacija BIM načina rada u poslovanje građevinskih i arhitektonskih poduzeća. Kompanija je specijalizovana za prodaju i pružanje edukacija softvera:

 • Allplan arhitektura,
 • Allplan konstrukterstvo,
 • Precast,
 • Lumion,
 • AX3000,
 • Bluebeam,
 • SCIA.

U 15 godina svog postojanja Baldinistudio je izrastao u prepoznatljivu firmu čiji je kvalitet prepoznat u svim delovima regiona. Svestan da su mu glavne prednosti znanje i stručnost zaposlenih, svake godine nastoji napredovati i pružati svojim korisnicima potpunu podršku pri implementaciji BIM načina rada. Prateći trendove i potrebe korisnika, Baldinistudio naglasak postavlja na studente i buduće mlade inženjere pružajući im besplatnu edukaciju i donirajući besplatne licence fakultetima i obrazovnim institucijama.

MISIJA:

Omogućiti kvalitetnu i potpunu implementaciju BIM načina rada svim učesnicima građevinskih projekata koja će se postići prodajom vrhunskih BIM softvera, sveobuhvatnim edukacijama i stalnom podrškom aktivnim korisnicima softvera.

VIZIJA:

Postati vodeća regionalna kompanija u pružanju kompletne i kvalitetne usluge BIM načina rada, prodaji BIM softvera i pružanju edukacija svim učesnicima građevinskih projekata na osnovu znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti.

www.baldinistudio.rs | www.baldinistudio.hr

HICAD

HICAD

hiCAD se bavi BIM tehnologijom na ovim prostorima od 1995. godine. Generalni smo zastupnik ARCHICAD-a, koji je više od 30 godina svetski lider u BIM tehnologiji, kao i drugih BIM softverskih rešenja koja se koriste u svim granama i fazama građevinske industrije.

Bavimo se:

 • implementacijom, uvođenjem BIM softverskih rešenja u radni proces
 • obukom korisnika
 • tehničkom podrškom korisnicima
 • izdavanjem literature na srpskom jeziku
 • BIM menadžmentom
 • BIM konsultantskim uslugama
 • izradom softverskih dodataka i bibliotečkih GDL elemenata za ARCHICAD
 • izradom posebnih BIM softverskih rešenja, baza podataka i procedura za specifične potrebe klijenta
 • spoljnom saradnjom na razradi BIM projekata
 • prodajom BIM softvera

Kao generalni zastupnici, nudimo sledeća BIM softverska rešenja:

 • ARCHICAD –BIM softver za arhitektonsko projektovanje http://archicad.com proizvođač GRAPHISOFT:https://www.graphisoft.com/, BESPLATAN download i EDU verzije: https://myarchicad.com/
 • ARTLANTIS – Softver za izradu fotorealističnih vizualizacija https://artlantis.com
 • Twinmotion – Softver za izradu fotorealističnih vizualizacija https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotion
 • AxisVM – BIM softver za projektovanje i proračun građevinskih konstrukcija http://axisvm.eu
 • DDS-CAD – BIM softver za projektovanje i proračun instalacija u građevinskim objektima http://www.dds-cad.net
 • STR Vision CPM – BIM softver za upravljanje izvođenjem građevinskih projekata http://www.strvision.com
 • EPTAR – BIM Add-on za ARCHICAD http://www.eptar.hu
 • Cigraph – BIM Add-on za ARCHICAD http://www.cigraph.it
 • ArchiFM – BIM rešenje za održavanje građevinskih objekata http://www.archifm.net

Internet stranica: https://hicad.biz/ | Kontakt: office@hicad.biz

hiCAD d.o.o.

Tel: +381 21 63 68 499; +381 63 54 33 78

Facebook: https://www.facebook.com/BIM.hiCAD/

Facebook: https://www.facebook.com/BIMarchicadOBUKA/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hicad

CGS LABS

CGS LABS

CGS Labs je firma koja se bavi kreiranjem, razvojem i implementacijom softverskih rešenja iz AEC oblasti i ITS sistema iz oblasti infrastrukture. Firma posluje i opslužuje svoje korisnike širom sveta, tako da se softverska rešenja kao sopstveni produkti CGS Labs-a aktivno koriste u 34 zemlje sveta, a prevedena su i lokalizovana na 13 jezika. Što ujedno podrazumeva i lokalizaciju i prilagođenost za domaće tržište.

Uporedno sa CAD tehnologijama, konsultantski pristup i edukacija vezana za uvođenje BIM tehnologija i sam pristup digitalizaciji u građevinskom sektoru je nešto što nas izdvaja jer naše iskustvo sa razvoja, implementacije i konsaltinga seže od 1990. godine kada su kreirana i prva naša softverska rešenja za projektovanje u infrastrukturi. Permanentni razvoj softvera doveo je do toga da su softveri usklađeni sa BIM metodologijom.

U portofoliji naših produkata su softverska rešenja za:

 • projektovanje i rekonstrukcije putne infrastrukture (Plateia),
 • projektovanje i rekonstrukcije železničke infrastrukture (Ferrovia),
 • regulacije vodotokova (Aquaterra),
 • projektovanje nadzemnih vodova (Electra).

A pored toga tu je i razvijeni ITS sistem za praćenje i prognozu meteroroloških uslova na putu, implementiran za sve državne puteve u Sloveniji.

Naše firma je direktno prisutna u Sloveniji, Srbiji, Nemačkoj i SAD, a na ostalim tržištima poslujemo preko naših partnera.

Internet stranica: www.cgs-labs.com | Kontakt: info@cgs-labs.com

ARHI.PRO

ARHI.PRO

Arhi.pro je kompanija osnovana 2002. godine koja se bavi arhitektonskim projektovanjem, građevinskim i MEP dizajnom kao i izvođenjem građevinskih radova i dizajnom i produkcijom nameštaja.

U današnje vreme, kada se arhitektura smatra vodećom profesijom dok su u pitanju integrisane inženjerske struke, i savremeni dizajn, Arhi.pro se smatra ostvarenom kompanijom koja već 18 godina uspešno radi na nacionalnim i internacionalnim projektima. Od trenutka osnivanja, Arhi.pro je otvorio svoje kancelarije i predstavništva u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Severnoj Makedoniji, a trenutno broji približno 200 zaposlenih.

Arhi.pro je jedna od vodećih kompanija u regionu kada je u pitanju implementacija BIM standarda u proces projektovanja.

Internet stranica: www.arhipro.com | Kontakt: office@arhipro.com

PIZZAROTTI MILLENNIUM

PIZZAROTTI MILLENNIUM

Pizzarotti Millennium d.o.o. je društvo osnovano 13. decembra 2018. godine. Sedište društva je na adresi Kraljice Natalije 11, 11000 Beograd, Srbija. Članovi (osnivači) društva su:

 • Pizzarotti SA iz Lugana, Švajcarska, Via Maggio 1, 6900 Lugano sa 96% udela u osnovnom kapitalu društva, kao i
 • Millennium Team d.o.o. iz Beograda, Vojvode Stepe 390 sa 4% udela u osnovnom kapitalu društva.

Registrovana pretežna delatnost društva je 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada. Pizzarotti Millennium je članica Pizzarotti grupe koja posluje u građevinskom sektoru i angažovana je na velikim infrastrukturnim projektima širom sveta.

Društvo je osnovano za potrebe izgradnje Kule Beograd u kojoj će se nalaziti hotel i apartmani St. Regis. Kula Beograd predstavlja centralni deo projekta izgradnje „Beograda na vodi“.

U januaru 2019. godine Pizzarotti Millennium je zaključio ugovor sa BW Kula d.o.o. o izgradnji Kule Beograd (Construction of Plot 19.1 - The St. Regis Belgrade and the Residences at the St. Regis Belgrade). Društvo je trenutno angažovano u fazi pripreme gradilišta (zemljani radovi, drenažni radovi i sl.) radi obavljanja poslova izgradnje.

Predviđeno vreme za završetak radova izgradnje Kule Beograd je 2021. godina.

Internet stranica: www.millenniumteam.rs 

Pizzarotti Millennium d.o.o.

Matični br: 21440639, PIB: 111199918

Kraljice Natalije br. 11

11000 Beograd, Republika Srbija

Tel: +381 (0)11 4418-820

Еmail: pizzarottimillennium@pizzarotti.it

NS DRAFTER

NS Drafter

NS Drafter je firma osnovana u junu 2018-te u Novom Sadu koja se bavi izradom tehničke dokumentacije i 3D modela armiranja kao i 3D BIM-om. Uz pomoć alata kao što su AutoCAD, ArmCAD, Revit i Allplan za malo više od godinu dana postojanja uradjeno je oko 3250 prefabrikovanih betonskih elemenata i preko 250.000 kvadrata monolitnih konstrukcija.

NS Drafter, pored domaćeg tržišta, svoje usluge pruža klijentima iz Srednje Evrope (Nemačka i Austrija), zemljama Baltika i Skandinavije i trenutno vrši pregovore za projekte u Australiji.

Naša misija i vizija su da poboljšamo i ubrzamo način na koji se tehnička dokumentacija i modelovanje armature radi, i to uz pomoć kontrole kvaliteta, savremenih tehnologija i dobre komunikacije sa našim klijentima, i samim tim da postanemo lideri u regionu u toj branši.

Internet stranica: www.nsdrafter.com

NS Drafter DCE d.o.o.

MB: 21484407 , PIB: 111450965

Bulevar Patrijarha Pavla br. 36

21000 Novi Sad, Srbija

Email: info@nsdrafter.com

DEPARTMAN ZA GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJU, FTN, UNS

MASINOPROJECT

Opis kompanije (za sad prazno)

TERMOVENT

TERMOVENT

Posvećeni smo stvaranju idealnih radnih uslova uz minimalne troškove i razvoju proizvoda koji će zadovoljiti stroge zahteve u pogledu kvaliteta i energetske efikasnosti. Uz poštovanje principa održivog razvoja, naši napori su usmereni na razvoj naše kompanije u budućnosti.

Pored prozivodnje i instalacije klima komora, naš proizvodnim program obuhvata i projektovanje, proizvodnju i instalaciju modularnog panel sistema sa primenom u tehnologiji čistih soba (GMP klase A, B, C i D).

Zahvaljujući odlučnosti da se obezbedi potpuna i kompletna podrška tokom svih faza realizacije projekta, došlo je do razvoja Sektora za inženjering čistih soba. Uz veliku stručnost našeg inženjerskog kadra, posedujemo i sve relevantne licence za projektovanje, proizvodnju i instalaciju. Naši inženjeri su dobro upoznati sa svim važećim i obaveznim GMP normama i smernicama, kao i standardima u oblasti tehnologije čistih soba.

Tokom više od dve decenije poslovanja, uspešno smo realizovali stotine projekata širom sveta. Uz neprestano praćenje regulative u našoj delatnosti i poštovanje poslovnih potreba naših klijenata, dogovorenih cena, obima i rokova isporuke projekta, izgradili smo čvrste poslovne odnose kroz saradnju sa najvećim svetskim farmaceutskim kompanijama kao što su: Pfizer Global Manufacturing, Purna Pharmaceuticals, Pharmasyntez, Delpharm, Dishman Netherlands, Tube Souples, Zoetis, Bilthoven Biologicals, Hemofarm, Actavis, Bionika Pharmaceuticals, Wellpharma Medical Solutions.

Internet stranica: www.termovent.com | Kontakt: info@termovent.com

TERMOVENT KOMERC d.o.o.

Bul. Milutina Milankovića 11a, GTC Square S, 2. sprat

11070 Novi Beograd, Republika Srbija

LOG DESIGN

LOGDESIGN

Opis kompanije (za sad prazno)

BDSP YU

BDSP

Opis kompanije (za sad prazno)

CONVENTUS CONSULTANTS

CONVENTUS CONSTULTANTS

Opis kompanije (za sad prazno)

ATIproject

ATIPROJECT

Opis kompanije (za sad prazno)

GRAĐEVINSKI FAKULTET BEOGRAD

GRADJEVINSKI FAKULTET BEOGRAD

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najveća visokoškolska i naučna ustanova iz oblasti građevinarstva i geodezije u Srbiji i na teritoriji bivše Jugoslavije. ‟Indžinirska škola‟, preteča današnjeg Građevinskog fakulteta, osnovana je 1846. godine. Današnji oblik samostalnog fakulteta Građevinski fakultet je dobio 1948. godine, izdvajanjem Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u samostalnu Tehničku veliku školu.

Na Građevinskom fakultetu je do 2018. godine diplomiralo preko 13500 studenata, magistriralo 553, a doktoriralo 350 doktora nauka. Fakultet je društvu podario 16 redovnih članova i šest dopisnih članova Akademije nauka Srbije i drugih uglednih društava Srbije, dva rektora Liceja, četiri rektora Velike škole i dva rektora Univerziteta.

Nastavljajući dugu naučno-obrazovnu tradiciju, Građevinski fakultet učestvuje u brojnim istraživanjima na polju digitalizacije građevinarstva, a jedan je od prvih na Balkanu počeo sa izvođenjem nastave u oblasti BIM tehnologije.

Internet stranica: https://www.grf.bg.ac.rs

World of BIM

World-Of-BIM

World of BIM je kompanija koja aktivno učestvuje u modernizaciji građevinske indstrije kroz potencijal koji BIM nudi na polju efektivnije raspodele vremena i finansijskih sredstava, veće transparentnosti, i sveukupnom poboljšanju kvaliteta projekta.

Želimo da prikažemo tržištu sve prednosti koje BIM donosi Vašim projektima kroz razvoj, obradu i analizu inteligentnih modela.

Imamo iskustva sa projektima kako na domaćim, tako i na inostranim tržišima.

World of BIM je kompanija osnovana u Beogradu, marta 2019. godine.

Internet stranica: www.worldofbim.com | Kontakt: office@worldofbim.com

World of BIM d.o.o.

MB: 21461547, PIB: 111319951

Kumanovska 15, 11000 Beograd, Srbija

Tel.: +381 69 11 55 888

Copyright © 2019 Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj : Maričić Miloš